TEMA

Verimlilikten Tasarrufa 360

Enerji Verimliliği Derneği’nin misyonu “enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak” kapsamında sanayide enerji verimliliği ve bireylerin günlük  yaşamında zamandan ve tüm kaynaklardan tasarrufu için çalışan ürün, hizmet ve teknolojiler çevresinde verimlilik ve tasarruf terimlerini ortak paydada bir araya getirerek kavramlara olan döngüsel yaklaşımı 360 ile ifade etmektedir.