ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ

Dünyada verimlilik merkezli çalışmalar yaygınlaşmakta, tüm ülkeler ve büyük kuruluşlar yüksek bütçeler kullanarak bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Enerji Verimliliği Derneği bir sivil toplum örgütü olarak teşekkül edilmiştir. Öncelikli amacı enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır.

Dernek, güçlü yönetimi, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar, promosyonlar ve etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı başarabilmiştir.

Enerji Verimliliği Derneği, bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için yönetimini ve yapısını güçlendirmiş, ülkemizin en önemli sanayici, işadamı ve bürokratları dernek yönetiminde yer almıştır.

www.enver.org.tr